Data Mahasiswa Angkatan 2009

Menindaklanjuti hasil angket yang dipilih mahasiswa Angkatan 2009 dari pertemuan mahasiswa Angkatan 2009 pada tanggal 14 Juni 2010 di Ruang Seminar FSRD-ITB, maka dengan ini Program Studi Seni Rupa FSRD-ITB menyampaikan hasil angket pemilihan Jalur Minat Studi (Studio) untuk Mahasiswa Angkatan 2009, yaitu sebagai berikut :

No. NIM Nama Studio
1 16809003 Pradnya Kasita SG
2 16809009 Raissa Lupita SI
3 16809012 Trina Marhadiyanti SL
4 16809013 Yosefa Pratiwi Aulia SP
5 16809014 Yacobus Ari Respati SL
6 16809016 Fariz Triakhmadi SL
7 16809028 Fauzia Nastiti SL
8 16809041 Della Aprilia Lestari SG
9 16809044 Alrezky Caesaria SL
10 16809046 Nadia Anindita Utami SG
11 16809055 Putri Fidhini SL
12 16809062 Rifda Amalia SL
13 16809068 Kartika Larasati SL
14 16809077 Erika Medinah SL
15 16809079 Nisa Ashila Ghaisani SI
16 16809083 Agnisa Maulani W. SG
17 16809089 Andri Hilary SI
18 16809093 Siti Nur Fauziana SK
19 16809105 Karen Viona V. SI
20 16809109 Arini Annisa SG
21 16809111 Sandy Adithia SL
22 16809115 Almira Belinda Zainsjah SL
23 16809124 Etza Nur Meisyara SI
24 16809130 Astrini I.Adisoma SL
25 16809151 Muhammad Vilhammy SG
26 16809156 Agathan Yuda Ivando SG
27 16809167 Greythama Tornato SG
28 16809169 Satria Prabhawa SI
29 16809176 Cikita Tiara SG
30 16809177 Rowland Asfales SI
31 16809180 Irfan Aulia SG
32 16809182 Benedictus Valdy SI
33 16809197 Rahayu Budhi H. SL
34 16809201 Urri Z.Khaira SL
35 16809201 Natia Warda SG
36 16809217 Rheza Rynaldo Onie SL
37 16809094 Monita Putri L SI
38 16809101 Edo Belasnov SI
39 16809216 Puja Anindita SG
40 16809… harap datang & isi angket